ZÁHRADA PARK KRAJINA

0905 310 906
konsad@konsad.sk

Ut - Pi 9.00 - 18.00
Sobota do 12:00

Viac pre zákazníkov

Informácie o našej spoločnosti

KONSAD s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2010 transformáciou firiem Ing. Hana Pullmanová – SHR a Ing. Jozef Pullman – KONSAD, tieto subjekty podnikali na základe živnosti od roku 1999 ( návrhy a realizácie sadových a parkových úprav ) a osvedčenia o SHR od roku 1999 ( okrasná škôlka – vlastná produkcia okrasných drevín a rastlín ). Od roku 2007 Ing. Jozef Pullman pôsobí na trhu ako autorizovaný krajinný architekt s reg. č. 0029 KA a je garantom odbornej spôsobilosti v projekčnej činnosti našej spoločnosti.


KONSAD s.r.o. má 17 ročné skúsenosti s realizáciou súkromnej, verejnej, priemyselnej zelene a projekty financované Európskym spoločenstvom.


Medzi naše realizované projekty priemyselnej zelene patria:

Faurecia – Hlohovec, Holcim Slovensko – Rohožník, Lindbergh – Bratislava, Dachser Slovakia – Lozorno, Ikea Componenst – Malacky, SAT Automatické systémy – Bratislava, ZMOP – Modra, Point Park – Lozorno ( údržba zelene ), Plastic Omnium – Lozorno ( údržba zelene ), Čerpacia stanica RALL – Sološnica, Proagros – Levice.


Medzi naše realizované projekty súkromnej zelene patria:

Vodná plocha na potápanie – vodná nádrž Lamač – Bratislava, Jazero na rehabilitáciu a kúpanie koní - súkromný kaštieľ Horné Otrokovce, Sadové úpravy Villa Vietor – Bratislava, Poľovnícky zámoček – Slavín Bratislava, Prírodne krajinárska úprava vidieckej záhrady – Krajné, Čajová záhrada – Gabčíkovo, Trávnaté porasty – R. Švehla – Trenčín, Kaskádové jazierko na kúpanie – Vendrínsky Žilina, Firemná zeleň - Alfa Devín Bratislava, Firemná zeleň – Borčín Toys – Nitra, Zelená strecha – JUDr. Hubinský Lozorno, Projekt sadových úprav Sírne kúpele – Svätý Jur, Kamenná záhrada – JUDr. Vicenová Malacky, Strešná záhrada – Cesta na Klanec – Bratislava a ďalších 157 záhrad súkromnej zelene.


Medzi naše realizované projekty verejnej zelene a projekty financované ES patria:

Dendrologický prieskum parku Sobotište

Realizácia sadových úprav, verejných priestorov – Zóna Juh Malacky

Regenerácia športoviska a rekreačnej zóny Šťuvík - Malacky

Projekt ekostabilizačných zariadení a opatrení obec Kostolná Ves

Projekt ekostabilizačných zariadení a opatrení obec Košariská

Projekt ekostabilizačných zariadení a opatrení obec Štvrtok na Ostrve


Stále nemáte dostatok informácií? Radi vám na všetko odpovieme

Kontakt